POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Identificació del responsable
De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS I VIATGES SLU (d’ara endavant “l’EMPRESA”), amb domicili social en Carrer Balmes 414 Àtic 1 de Barcelona 08022, amb N.I.F. B67201319, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46440, Foli 25, Fulla núm. B-520086.

Ús i finalitat de les dades obtingudes
En l’apartat “Contacte” s’ha d’emplenar de manera obligatòria el nom, correu electrònic i un camp obert. Aquestes dades són necessàries per a poder tramitar i gestionar la petició encomanada, així com poder enviar la informació que ens sol·liciti en el cas que hagi marcat la casella habilitada per a tal efecte en el formulari. 
Les dades que li sol·licitem en els formularis de la nostra pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a les finalitats especificades anteriorment, i en cap cas està obligat a facilitar-los. Les dades d’emplenament s’especifiquen en el mateix formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.

L’enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que l’EMPRESA ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.
Amb la finalitat de mantenir les seves dades personals actualitzades, és necessari que ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

Conservació de les dades
Emmagatzemem la seva informació personal en la mesura en què la necessitem amb l’objectiu de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb l’interessat, o mentre l’interessat no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació. Una vegada finalitzi la relació contractual aquestes dades seran destruïts.

Legitimació
Per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per al compliment d’un contracte i/o relació comercial.

Drets dels interessats
El titular de les dades personals té dret a obtenir l’accés a la seva informació personal, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament el responsable conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. La seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. D’igual forma pot exercir el dret de limitació del tractament de la seva informació personal, sol·licitant-nos la conservació d’aquesta.
El titular podrà exercir els seus drets sense cap cost, i a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent triar entre els mitjans següents:

  • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS I VIATGES SLU, amb domicili social en Carrer Balmes 414 Àtic 1 de Barcelona 08022 (Protecció de Dades), havent d’adjuntar fotocòpia del DNI del sol·licitant. Si ja ha facilitat l’adreça o adreces de correu electrònic serà imprescindible que ens faciliti la/s mateixa/s.
  • Enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l’adreça de correu electrònic: info@triespais.com especificant en l’assumpte PROTECCIÓ DE DADES

El titular pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfet amb la resposta de l’exercici dels seus drets. Per a més detall pot consultar la web www.agpd.es


Amb la finalitat de donar compliment les disposicions recollides en l’article 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els facilitem les següents dades d’informació general:
Titular de la pàgina web: TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS I VIATGES SLU.

Domicili social: Carrer Balmes 414 Àtic-1. Barcelona 08022
Dades registrals: Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 46440, Foli 25, Fulla núm. B-520086.

CIF: B67201319
E-mail: info@triespais.com

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts
Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la PÀGINA WEB, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la PÀGINA WEB estan protegits per la llei.
El titular de la PÀGINA WEB no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats en aquesta, si escau, segons el que s’estableix en l’article 17 de la LSSICE. La Companyia no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva PÀGINA WEB i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta PÀGINA WEB constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de la Companyia o del titular d’aquests, podent donar lloc a l’exercici per part de TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS I VIATGES SLU, de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la PÀGINA WEB, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. En conseqüència, TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS I VIATGES SLU no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’usuari en relació amb aquests drets.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
La present política legal queda subjecta al que s’estableix en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació d’aquestes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l’article 29 de la LSSI.

Condicions d’ús
L’Usuari es compromet a utilitzar la PÀGINA WEB, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la PÀGINA WEB, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la PÀGINA WEB, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la PÀGINA WEB.

Condicions particulars
Aquest avís legal és aplicable per a qualsevol usuari que accedeixi a la PÀGINA WEB. Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la PÀGINA WEB, hauran d’acceptar la Política de Privacitat.


POLÍTICA DE COOKIES

L’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), estableix el següent:

Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, en compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal
Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per a acceptar el tractament de les dades podrà facilitar-se mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la seva instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte.

L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica a la sola fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.
Segons recull la “Guia sobre l’ús de les cookies”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant, AEPD) l’any 2013, la LSSI-CE és aplicable a qualsevol mena d’arxiu o dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. La cookie és un d’aquests dispositius d’ús generalitzat pel qual, d’ara endavant, denominarem genèricament aquests dispositius com a cookies.
Queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l’article 22.2 de la LSSI-CE les cookies utilitzades per a alguna de les següents finalitats:
• Permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa.
• Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

Tipus de Cookies segons la seva finalitat 
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
Tal com recull la “Guia sobre l’ús de les cookies” de l’AEPD, segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

• Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.


• Cookies d’anàlisis: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
• Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.


• Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.


• Cookies de tercers: La Web d’aquesta empresa pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d’aquesta empresa, recopilessin informació amb finalitats estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del Website i altres serveis d’Internet.

Nivells d’intrusivitat i desactivació de cookies
Existeixen tres escales d’intrusivitat de les cookies:
Nivell 1: es correspon amb cookies d’ús intern imprescindibles per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.Nivell 2: es correspon amb cookies anònimes d’ús intern necessàries per al manteniment de continguts i navegació, així com a cookies gestionades per tercers en el marc de serveis sol·licitats expressament per l’usuari en les webs d’aquells (ex.: Social Plugins de Facebook o Twitter).
Nivell 3: es correspon amb cookies gestionades per tercers en el marc de serveis no sol·licitats expressament per l’usuari, permetent el seu seguiment a través de webs de les quals el propietari de la web visitada per l’usuari no és titular (ex.: plataformes de gestió de publicitat gràfica). L’especificació d’aquest nivell ve acompanyada del seu titular. L’ús de cookies de nivell 3 està subjecte al permís previ de l’usuari mitjançant confirmació expressa de la seva acceptació.

Desactivació de cookies
Vostè pot desactivar en qualsevol moment des del seu navegador la utilització de cookies (tercers i pròpies) o restringir les cookies de tercers.També pot eliminar-les quan desitgi a través de la configuració del seu navegador.
Si està utilitzant el navegador en manera privada les cookies s’haurien d’esborrar automàticament quan tancament el navegador (depèn del seu navegador d’internet).
Si esborra, altera o desactiva les cookies és possible que la web no es visualitzi bé.
A continuació, li proporcionem els enllaços en els quals pot consultar el que fa referencia a l’administració de cookies, inclosa la seva eliminació o no acceptació total o parcial, en alguns dels navegadors més comuns:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-vista/block-or-allow-cookies


Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042


Opera: http://help.opera.com/windows/12.00/eses/cookies.html

Principi d’informació
En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem de manera expressa, precís i inequívoc que la informació que s’obtingui a través de les cookies que s’instal·lin en el seu ordinador serà utilitzada amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts, així com l’anàlisi de la nostra web mitjançant Google analítics.

Principi del consentiment
El consentiment per a la instal·lació de les cookies s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella relativa a l’acceptació de la “Política de cookies” disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.En els casos en què l’usuari no manifesti expressament si accepta o no la instal·lació de les cookies, però continuï utilitzant la pàgina web o l’aplicació s’entendrà que aquest ha donat el seu consentiment, informant-lo expressament la nostra entitat de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.